วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

5. เครื่องกระทบ (Percussion Instruments)


เครื่องกระทบ (Percussion instruments) เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบนั้นหมายถึง เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงดังขึ้นจากการตี กระทบการสั่น การเขย่า หรือ การเคาะ การตีอาจใช้ไม้ตีหรือใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้เกิดเสียง เครื่องประเภทนี้มักประกอบขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือ แผ่นหนังขึงตึง เครื่องประกอบจังหวะอาจมีชื่อเรียกเป็นคำอื่น เช่น เครื่องตี เครื่องประกอบจังหวะ เป็นต้น เครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องกระทบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1)เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch Instruments) เครื่องดนตรีกลุ่มนี้มีระดับเสียงสูงต่ำเหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น เกิดเสียงโดยการตีกระทบ ส่วนใหญ่ตีกระทบเป็นทำนองเพลงได้ เช่น มาริมบา ไซโลโฟน ไวบราโฟน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระนาดของไทย และกลองทิมปานี

1.กล็อคเคนสปิล (Glockenspiel)
2.ไซโลโฟน (Xylophone)
3.ไวบราโฟน (Vibraphone)
4.มาริมบา (Marimba)
5.ระฆังราว (Tubular Bells)
2)เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน (Indefinite Pitch Instruments) เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน หน้าที่สำคัญคือ ใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เกิดเสียงโดยการตี สั่น เขย่า เคาะ หรือขูด เช่น คาบาซา กิ๋ง ฉาบ แทมโบริน คาวเบลล์ มาราคาส และกลองชนิดต่างๆ
1.กรับสเปน (Castanets)
2.มาราคัส (Maracas)
3.ไทรแองเกิล หรือ กิ๋ง (Triangle)
4.ฉาบ (Cymbal)
5.บองโก (Bongo)
6.คองกา (Conga)
7.คาบาซา (Cabasa)
8.คาวเบลล์ (Cowbell)
9.กลองชุด (Drum Set)
10.แทมบูริน (Tambourine)
11.กลองทิมปานี (Timpani)
12.กลองใหญ่ (Bass Drum)
13.กลองแต็ก (Snare Drum)

อ้างอิง : http://nuy1.exteen.com/20071128/entry

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น